مسجد ,همین ,هیئت ,تمام ,میدان ,نماز ,خانه پدری ,عذاداران حسینی ,برای نماز ,همین مسجد

 تا سوعا و عاشورا را مثل هر سال در خانه پدری گذراندم و در مراسم مسجد محلشان شرکت کردم.پیش نماز مسجد دیگر خیلی پیر شده و مسجدی ها هم اکثرا سن و سال دارند.برای همین عذاداریشان را راحت و ساده برگزار میکنند. حدودا شش بعد از ظهر که برای نماز میرفتی تا هشت شب برنامه شان تمام میشد ونذری هم می دادند و بعد هم خداحافظ.

 یادم میاید سوم یا چهارم دبستان که بودم با یکی از دوستانم که همکلاسم بود چادر و جانماز برداشتیم و برای اولین بار رفتیم همین مسجد برای نماز خواندن.زود رفته بودیم خلوت بود.صف اول نشستیم با کلی ذوق و شوق. بعد چند تا پیرزن امدند. از ان هایی که هر روز و شبشان را در مسجد می گذرانند. دعوایمان کردند که چرا صف اول نشسته اید بروید صف اخر و اصلا مگر مسجد جای بچه است. امدیم بیرون. دوستم را نمیدانم اما من تا پانزده شانزده سال بعد از ان پا در هیچ مسجدی نگذاشتم.


اواخر دوران دانشگاهم بود که یکی از محرّم ها دوباره امدم به همین مسجد. محرّم های قبلترش - قبلتر از ان محرّمی که دوباره به مسجد رفتم - میرفتیم هیئت میدان 41 . نزدیک ترین هیئت به خانه پدری که ان وقت ها اسم در نکرده بود. زنجیر زنی شان خاص بودو البته که دوست داشتتند با دیگر هیئتها متفاوت باشند. دیرتر از همه مراسم را شروع میکردند. دیرتر از همه تمام میکردند. وقتی سایر هیئت ها گوسفند قربانی یکردند انها گاو ذبح میکردند یادم میاید کارشان به ذبح شتر هم کشید. انگار یک جورهایی نمایش بود و همین بود که سر زبانها انداختشان. از همه جا می امدند میدان 41 با سر و ریخت هایی که گفتنی نیست. دیگر به درد رفتن نمیخورد.

امسال شب عاشورا که از مسجد امدیم خانه پدری و خوابیدیم . نمیدانم ساعت چند بود که با صدای وحشتناکی از خواب پریدم.شیشه ها و در و پنجره ها با شدت تمام می لرزید.در حالت خواب و بیداری سعی کردم که دخترم را بغل کنم تا اگر شیشه ها ریخت روی او نریزد. اما زورم نرسید و البته شستم خبردارشد که چه خبر است. صدای طبلهای دسته میدان 41 که باز هم دیر وقت راه افتاده بودند و حتما با انبوه دختر و پسرهای سوسولی که به همه چیز شبیه اند الا عذاداران حسینی.


منبع اصلی مطلب : آرام تر
برچسب ها : مسجد ,همین ,هیئت ,تمام ,میدان ,نماز ,خانه پدری ,عذاداران حسینی ,برای نماز ,همین مسجد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : به همه چیز شبیه اند الا عذاداران حسینی