اعتبار

 وقتی میگوید:  گاهی انقدر اعتبار داری که به این سادگیها خدشه دار نخواهد شد.   فکر کردم که اعتبار نزد مردم را میگوید. اعتبار داشتن پیش ادمهای دور و بر را.

این که خیلی خوب است.معلوم است که خوب است. میشود چنین اعتباری را داشت. واقعی واقعیش را. اما هستند کسانی که ظاهریش را دارند. ادمها را میشود فریب داد.

 او از ندیدن گفت. از دیده نشدن. دیده که نشوی نگاهی هم نیست. نظری هم نیست. پس اعتبارت باید جای بهتری باشد. جایی که جای هیچ  فریب و گولی نیست.ایا دانسته ام که چه میگوید؟!

منبع اصلی مطلب : آرام تر
برچسب ها : اعتبار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اعتبار