والتر ,تارک ,انها ,پیانو ,میکند ,خانه

 والتر وال استاد دانشگاه تنها و خسته ایست که سعی دارد پیانو زدن را یاد بگیرد. همسرم مرحومش استاد توانای موسیقی خصوصا نوازندگی با پیانو بوده و او فکر میکند به صرف بودن پیانو در خانه میتواند پیانو زدن یاد بگیرد. اما او که استعدادش را ندارد و تعویض پیاپی معلم هم تاثیری به حال او ندارد.

رئیس والتر از او میخواهد که برای ارائه مقاله ای که مشترکا با دوستش روی ان کار میکند به نیویورک سفر کند. والتر تدریس  و کار بر روی کتاب در دست تحریرش را بهانه میکند برای نرفتن و اعتراف میکند که در کل ان پروژه نقش چندانی نداشته اما رئیس با توجه به مشکل پیش امده برای ان همکار و حفظ اعتبار دانشگاه مصرانه میخواهد که این سفر را قبول کند..


هنگام سفر و در مسیر جاده ما و والتر متوجه پلاکاردی میشویم که عکس پرچم امریکا را دارد و کنارش ننوشته شده  " سربازانمان را حمایت کنیم و انها را بهه خانه برگردانیم. "

 والتر پس از رسیده به مقصدش نیویورک و ورود به اپارتمانش و مشاهده گلهای تازه درون گلدان متوجه حضور افرادی در خانه اش میشود. زن و مرد جوانی که مدعی هستند خانه را از مرد ظاهرا کلاهبرداری اجاره کرده اند.انها با عذر خواهی میخواهند تا با پلیس تماس گرفته نشود تا با ارامی انجا را ترک کنند.

 اما جایی برای رفتن نندارند. زینب دختر سیاه پوست سنگالی و تارک پسری اهل سوریه است که با هم زندگی میکنند. هر دو مسلمانند و به قول تارک، زینب از نوع خوبش چون لب به مشروب نمی زند و خودش از نوع نه چندان خوبش.

والتر به انها اجازه ماندن میدهد و این ماندن سر اغازی میشود برای اتفاقاتی که والتر را از روزمرگی بیرون می اورد

زینب زینت الات دست سازش را در بازار روزی که پر از مهاجرین دست فروش است، می فروشد و تارک در گروه موسیقی کوچک و گمنامی طبل افریقایی میزند.صدای طبل به والتر ارامش ممیدهد و از تارک میخواهد که به او طبل زدن یاد دهد. انها با هم صمیمی میشوند تا انجا که والتر با همان کتت و شلوار مخصوص کنفرانس کنار پارک طبل میزند و لذتش را میبرد.

 اما تارک مهاجر غیر قانونیست و وقتی دستگیر میشود همه چیز برهم ممیریزد حتی دلبستگی پیش امده بین والتر و مادر تارک ....

  فیلم نگاه معترضانه ای دارد به سیاستهایی که به جای باز گرداندن سربازهای دور از وطن به سراغ مهاجرینی میرود که ارام به کار و زندگیشان مشغولند. انها را اخراج و به کشورشان بر میگردانند


 کارگردان : توماس مک کارتی - محصول 2008 امریکا

منبع اصلی مطلب : آرام تر
برچسب ها : والتر ,تارک ,انها ,پیانو ,میکند ,خانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : the visitor