نوشته ,مادرش ,نوشته هایش

نوشته هایش را میخوانم. نوشته هایش را دوست دارم که میخوانم. این بار از مادرش نوشته بود. سالروز فوت مادرش بود. زیبا نوشته بود. مثل همیشه. اشکهایم سرازیر شد. دلم خواست حلوا بپذم. موقع هم زدنِ ارد، فاتحه میخواندم. برای مادرش هم. یادم افتاد پنج شنبه است. روز یاد کردن در گذشته ها.به مادریش احسنت گفتم. خدا روحش را شاد کند.

منبع اصلی مطلب : آرام تر
برچسب ها : نوشته ,مادرش ,نوشته هایش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یاد